Dochodzenie alimentów z zagranicy

Dane kontaktowe

Wszelką korespondencję dotyczącą egzekucji alimentów z zagranicy należy kierować do:

Prezesa Sądu Okręgowego
w Białymstoku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1
15-950 Białystok

Pozostałe dane kontaktowe

Referat Wizytacyjny
Sądu Okręgowego w Białymstoku
I piętro, p.A121
tel. 85 74 59 220
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoby do kontaktu: Renata Płoska, Joanna Todryk, Aneta Trusewicz

Godziny pracy: poniedziałek-piątek, 7:30-15:30

Zakres działania

Sąd Okręgowy w Białymstoku jest organem wysyłającym wnioski o egzekucję alimentów z zagranicy, a zakresem swojego działania obejmującym obszar okręgu białostockiego.

Sąd Okręgowy w Białymstoku pośredniczy w wysyłaniu wniosków o egzekucję alimentów z zagranicy.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009

Wykaz państw:

 • Belgia, Czechy, Niemcy, Grecja, Francja, Włochy, Łotwa, Luksemburg, Malta, Austria, Portugalia, Słowenia, Finlandia, Bułgaria, Estonia, Hiszpania, Irlandia, Cypr, Litwa, Węgry, Niderlandy, Rumunia, Słowacja, Szwecja, Dania - dla orzeczeń alimentacyjnych wydanych po 1.05.2004 r.
 • Bułgaria,  Rumunia i Dania: dla orzeczeń alimentacyjnych wydanych po 1.01.2007 r.
 • Chorwacja: dla orzeczeń alimentacyjnych wydanych po 1.07.2013 r.

Wymagane dokumenty – INFORMACJA

Pomoc prawna

Wzór wniosku

Konwencja Nowojorska z dnia 20.06.1956 r.

Wykaz państw:

 • Algieria, Argentyna, Australia, Barbados, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Burkina Faso, Chile, Czarnogóra, Dania, Ekwador, Estonia, Filipiny, Finlandia, Gwatemala, Haiti, Izrael, Kazachstan, Kirgistan, Kolumbia, Luksemburg, Macedonia, Maroko, Meksyk, Mołdawia, Monako, Niger, Norwegia, Nowa Zelandia, Pakistan, Portugalia, Republika Środkowo-Afrykańska, Serbia, Seszele, Sri Lanka, Surinam, Szwajcaria, Tajwan, Turcja, Ukraina, Urugwaj, Watykan, Zielony Przylądek. 
 • Belgia, Czechy, Niemcy, Grecja, Francja, Włochy, Łotwa, Luksemburg, Malta, Austria, Portugalia, Słowenia, Finlandia, Bułgaria, Estonia, Hiszpania, Irlandia, Cypr, Litwa, Węgry, Niderlandy, Rumunia, Słowacja, Szwecja, Dania, Zjednoczone Królestwo - dla orzeczeń alimentacyjnych wydanych przed 1.05.2004 r.
 • Bułgaria, Rumunia i Dania: dla orzeczeń alimentacyjnych wydanych przed 1.01.2007 r.
 • Chorwacja: dla orzeczeń alimentacyjnych wydanych przed 1.07.2013 r.

Wymagane dokumenty – INFORMACJA

Wzór wniosku

Umowy dwustronne

Polska jest związana umowami dwustronnymi na podstawie których można wykonywać orzeczenia zasądzające alimenty z następującymi państwami:

 • Algieria, Białoruś, Chiny, Irak, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Macedonia, Serbia, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Kuba, Maroko, Mongolia, Rosja, Syria, Tunezja, Turcja, Ukraina, Wietnam

Wymagane dokumenty:

USA - Komunikat o wzajemności

Wymagane dokumenty - INFORMACJA

Formularze:

 1. Ujednolicony wniosek w sprawie o alimenty
 2. Wniosek o wykonanie wyroku
 3. Oświadczenie ogólne
 4. Informacja o wyroku i oświadczenie o zaległościach
 5. Poszukiwanie osoby lub/i majątku
 6. Oświadczenie o bezpośrednich wpłatach alimentów i pieczy nad dzieckiem
 7. Oświadczenie w sprawie o ustalenie ojcostwa

Wzory wniosków:

 1. Wniosek o wykonanie wyroku
 2. Wniosek o poszukiwanie osoby/majątku

Kanada - Komunikat o wzajemności

Wymagane dokumenty – INFORMACJA

UWAGI DODATKOWE

Formularze (zawierające instrukcje co do sposobu wypełnienia) kierowane do Kanady w sprawach alimentacyjnych:

 1. wniosek do Sądu prowincji Alberta - angielska wersja językowa
 2. wniosek do Sądu prowincji Ontario - angielska wersja językowa
 3. wniosek do Sądu prowincji Ontario - angielska wersja językowa (wersja edytowalna)
 4. wniosek do Sądu prowincji Ontario - polska wersja językowa
 5. oświadczenie o zaległościach alimenatcyjnych (pol/ang)

Konwencja HASKA 2007

Konwencja o międzynarodowym dochodzeniu alimentów na rzecz dzieci i innych członków rodziny, sporządzona dnia 23 listopada 2007 r. (Dz. U. z 1961 r. Nr 17, poz. 87 i 88).

Wykaz państw będących stronami Konwencji:

Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Norwegia, Ukraina, Republika Białoruś, Stany Zjednoczone Ameryki, Turcja, Wielka Brytania

-powyższy wykaz nie uwzględnia państw członkowskich UE, do których ma zastosowanie rozporządzenie Rady (WE) Nr 4/2009

Zakres zastosowania Konwencji:

 • do zobowiązań alimentacyjnych wobec osoby, która nie ukończyła 21 lat, wynikających ze stosunków między rodzicami a dziećmi,
 • do uznawania i wykonywania lub też wykonywania orzeczeń w sprawie zobowiązań alimentacyjnych między małżonkami i byłymi małżonkami, w sytuacji gdy wniosek jest składany jednocześnie z wnioskiem o odzyskanie świadczeń alimentacyjnych na rzecz osoby poniżej 21 roku życia.
 • do zobowiązań alimentacyjnych między małżonkami i byłymi małżonkami – z wyłączeniem rozdziałów II i III Konwencji.

Rodzaje wniosków:

 1. o uznanie lub o uznanie i wykonanie orzeczenia
 2. o wykonanie orzeczenia wydanego lub uznanego w Państwie wezwanym
 3. o wydanie orzeczenia w Państwie wezwanym
 4. o zmianę orzeczenia w Państwie wezwanym
 5. o podjęcie szczególnych działań (zlokalizowanie dłużnika, uzyskanie informacji finansowych, dokumentów) 

Wymagane dokumenty o uznanie i wykonanie orzeczenia:

 1. wniosek osoby uprawnionej o uznanie lub uznanie i wykonanie orzeczenia albo wniosek o wykonanie orzeczenia wydanego lub uznanego w państwie wezwanym
 2. odpis orzeczenia (wyroku/postanowienia/ugody) z poświadczeniem jego prawomocności i wykonalności
 3. dokument stwierdzający wykonalność orzeczenia, wydany przez właściwy sąd
 4. dokument poświadczający należyte powiadomienie – wymagany jest gdy pozwany nie był obecny, ani nie był reprezentowany w państwie pochodzenia orzeczenia – dokument ten nie ma zastosowania do ugód,
 5. formularz informacji o sytuacji finansowej,
 6. szczegółowy wykaz zaległości z podaniem daty jego sporządzenia i łącznej kwoty zaległości
 7. zaświadczenie ze szkoły (uczelni) o kształceniu jeżeli uprawniony do alimentów ukończył 18 lat; zaświadczenie powinno zawierać informację o planowanej dacie zakończeniu nauki oraz ewentualną wzmiankę o pobieranym stypendium

Komplet dokumentów składa się przy odrębnym piśmie kierowanym do Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, 15-950 Białystok.

Konwencja Haska

Druki do pobrania

Przydatne strony internetowe