Wideokonferencje

Sąd Okręgowy w Białymstoku dysponuje dwoma zestawami do przeprowadzania wideokonferencji gwarantującymi łącznie poufność i integralność przekazywania obrazu i dźwięku na odległość, umożliwiającymi m.in. przesłuchiwanie stron, biegłych oraz świadków w trybie art. 235 § 2 k.p.c. lub art. 177 § 1a k.p.k.

  • zestaw pierwszy wykorzystywany jest w sytuacji nawiązywania połączeń przez Sąd Okręgowy w Białymstoku (lub inny sąd wzywający) do innego sądu lub instytucji. Urządzenie znajduje się na sali XIII (I piętro) w budynku Sądu przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1. Opis techniczny sprzętu: Tandberg 990 MXP z 2 terminalami dodatkowymi Tandberg 550 MXP ISDN – urządzenie umożliwia utrwalenie przeprowadzonej wideokonferencji na płycie DVD.
  • zestaw drugi wykorzystywany jest w sytuacji nawiązywania połączenia przez inny sąd lub instytucję do pomieszczenia Sądu Okręgowego w Białymstoku (np. w celu przesłuchania świadka przez inny sąd , a który to świadek został wezwany do Sądu Okręgowego w Białymstoku). Urządzenie znajduje się w pokoju nr A18 (parter) w budynku Sądu przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1. Opis techniczny sprzętu: Terminal Tandberg 550 MXP ISDN.

Termin przeprowadzenia wideokonferencji należy uzgadniać z Kierownikiem Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Białymstoku – tel. 85 74 59 227. Prośbę o wyrażenie zgody na udostępnienie sali i sprzętu do wideokonferencji należy kierować na adres:

Prezes Sądu Okręgowego
ul. M. Skłodowskiej-Curie 1
15-950 Białystok
fax: 85 742 46 40

Osobą odpowiedzialną od strony technicznej jest pracownik Oddziału Informatycznego Sądu Okręgowego w Białymstoku: Robert Szczukiewicz – tel. 85 74 59 266

Podmiotem upoważnionym do wyznaczenia osoby uprawnionej do udziału w czynności za sąd wezwany (w sprawach cywilnych – sędziego, referendarza sądowego – art.235 § 2 k.p.c. ,w sprawach karnych – referendarza sądowego, asystenta sądowego, urzędnika sądowego – art.177 § 1a k.p.k.) jest

Prezes Sądu Rejonowego
ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok