Legalizacja dokumentów

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 r. (Dz.U., Nr 17, poz. 164 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych, uwierzytelniania dokumentów sądowych dotyczących Sądu Okręgowego w Białymstoku oraz sądów rejonowych w okręgu, jak również dokumentów potwierdzonych przez notariuszy przeznaczonych do użytku za granicą, dokonuje Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku lub upoważniony przez niego sędzia.

Za wyżej wymienione czynności, w świetle przepisów o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. Nr 225, poz. 1635) za każde poświadczenie podpisu notariusza/sędziego/urzędnika na dokumencie należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 26 zł – płatną na konto Urzędu Miejskiego w Białymstoku:

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta
BANK PEKAO S.A.
26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

lub gotówką bez prowizji:

 • Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, pok. 18,
 • Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Składowa 11,
 • Starostwo Powiatowe, ul. Borsucza 2

Wpłaty bez prowizji na wyżej wymienione konto Departamentu Finansów Miasta można uiszczać w następujących punktach:

 • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok
 • II Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 42, 15-950 Białystok
 • II Oddział w Białymstoku, Filia 3 w Białymstoku, ul. Łąkowa 3, 15-017 Białystok
 • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok
 • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok
 • II Oddział w Białymstoku, Filia 1 w Białymstoku, ul. Żelazna 7 lokal nr 3, 15-297 Białystok
 • I Oddział w Białymstoku, ul. Al. J. Piłsudskiego 11/2, 15-443 Białystok
 • II Oddział w Białymstoku, Filia 4 w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok
 • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok

Wymagane dokumenty:

 • oryginały dokumentów do uwierzytelnienia,
 • oryginały potwierdzeń dokonania opłaty skarbowej.

Uwierzytelnienia dokumentów można dokonać:

 • osobiście w pokoju A 126 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:00
 • listownie, dołączając pismo ze wskazanym adresem do korespondencji wraz z wymaganymi dokumentami, na adres:
  Prezes Sądu Okręgowego
  w Białymstoku
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 1
  15-950 Białystok

 

Załączniki: