Petycje

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 roku

W 2019 roku do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynęła jedna petycja o udostępnienie najnowszego wyroku (z 28 listopada 2018 r.) Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) sędziom Sądu Okręgowego oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu Sądów Rejonowych.

Czytaj więcej...

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 roku

W 2018 roku do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynęła jedna petycja wielokrotna o udostępnienie materiałów informacyjnych (wyroków TSUE, uchwał SN) sędziom Sądu Apelacyjnego, Okręgowego oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu Sądów Rejonowych. Żądanie zawarte w  petycji zostało uwzględnione.

Czytaj więcej...

Petycja wielokrotna o udostępnienie materiałów informacyjnych (wyroków TSUE, uchwał SN) sędziom Sądu Apelacyjnego, Okręgowego oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu Sądów Rejonowych

Zarządzono łączne rozpoznanie petycji, które wpłynęły do Sądu Okręgowego w Białymstoku od dnia 5 października 2018 r., jako petycji wielokrotnej.

Czytaj więcej...

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 roku

W 2017 roku do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynęła jedna petycja wielokrotna w sprawie udostępnienia materiałów informacyjnych sędziom Sądu Okręgowego w Białymstoku oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu Sądów Rejonowych dotyczących tematyki kredytów „walutowych” Żądanie zawarte w  petycji zostało uwzględnione.

Czytaj więcej...