Komornicy

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Wykonuje on powierzone mu przez państwo funkcje władzy publicznej, będąc organem egzekucyjnym w sprawach cywilnych.

Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa. Prezes sądu rejonowego sprawuje nadzór nad działalnością komornika – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. nr 133, poz. 882, z późn. zm.).

Informacje na temat kancelarii komorniczych w apelacji białostockiej znajdują się na stronie:

Informacje na temat kancelarii komorniczych w okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku znajdują się na stronie: