Przyjazny pokój przesłuchań – Niebieski pokój

Przyjazny pokój przesłuchań to miejsce, w którym dziecko lub pokrzywdzony występujący w roli świadka będą czuć się bezpiecznie. Jest to miejsce przyjazne, nastawione na potrzeby przesłuchiwanego, takie które zminimalizuje stres związany z rolą świadka bądź uczestnika rozprawy sądowej i ułatwi uzyskanie od osoby przesłuchiwanej wiarygodnego materiału dowodowego podczas przesłuchania.

Pomieszczenie znajduje się w pokoju C 303 w budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej –Curie 1.

Niebieski pokój składa się z dwóch pomieszczeń przedzielonych lustrem weneckim:

  • pokoju przesłuchań przeznaczonego dla osoby przesłuchiwanej, przesłuchującej oraz psychologa;
  • pokoju technicznego przeznaczonego dla stron, pełnomocników oraz innych uprawnionych osób.

Przyjazny pokój przesłuchań wyposażony jest w kamery, mikrofony oraz zestawy nauszne pozwalające na bezpośrednie porozumiewanie się między pokojem technicznym a osobą przesłuchującą. Pokój umeblowany został w sposób zapewniający bezpieczne przebywanie w nim osoby przesłuchującej.

Przyjazny pokój przesłuchań może być wykorzystywany również do innych celów np. przesłuchań dorosłych, badań psychologicznych, pedagogicznych, rozmowy z kuratorem, okazania. Pokój techniczny wyposażony jest w sprzęt audio-wideo pozwalający rejestrować przesłuchanie oraz sporządzić zapis na płycie DVD.

Rezerwację terminu czynności przesłuchania w Niebieskim pokoju należy zgłaszać do Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Wniosek o rezerwację terminu czynności przesłuchania w Przyjaznym pokoju przesłuchań powinien zawierać sygnaturę sprawy, planowany termin przesłuchania oraz imię i nazwisko protokolanta i sędziego.