Aktualne oferty pracy

Konkurs na stanowisko asystenta sędziego w SO w Białymstoku - Nr K.1012.6.2023

W dniu 31 stycznia 2023 r. Pani Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K.1012.6.2023 (1 etat - na zastępstwo).

Czytaj więcej...

Konkurs na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w SO w Białymstoku - Nr K.1012.5.2023

W dniu 26 stycznia 2023 r. Pani Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła konkurs na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Białymstoku - Nr K.1012.5.2023 (0,5 etatu).

Czytaj więcej...

Konkurs na staż urzędniczy w SO w Białymstoku (docelowo na stanowisko specjalisty ds. inwestycyjnych) - Nr K.1012.3.2023

W dniu 10 stycznia 2023 r. Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Białymstoku ogłosiła konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku (docelowo na stanowisko specjalisty ds. inwestycyjnych) - Nr K.1012.3.2023 (1 etat - proponowane zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy).

Czytaj więcej...