Ławnicy

Ławnik - to sędzia społeczny orzekający w sprawach sądowych. Ławnicy są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji RP oraz ustawom.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

  • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  • jest nieskazitelnego charakteru,
  • ukończył 30 lat,
  • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
  • nie przekroczył 70 lat,
  • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
  • posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Czytaj więcej...

Rada Ławnicza Sądu Okręgowego w Białymstoku

Rada Ławnicza Sądu Okręgowego w Białymstoku wybrana na kadencję 2020 – 2023

Przewodniczący

  • Sylwia Katarzyna Wyszkowska

Zastępcy

  • Mariusz Piotr Piotrowski
  • Jerzy Bińkowski

Czytaj więcej...

Wybory ławników na kadencję 2020-2023

Uprzejmie informujemy, że z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników wybranych na kadencję 2016-2019. Przy wyborach ławników zastosowanie mają przepisy art. 158 Rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.) – dalej usp.

Czytaj więcej...