Udostępnianie akt spraw sądowych

Udostępnianie akt do celów prasowych (dziennikarzom)

Dotyczy osób mających posiadać dostęp do akt spraw sądowych, toczących się (lub zakończonych) w Sądzie Okręgowym w Białymstoku, na podstawie:

  • art. 156 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555 ze zm.),
  • art. 525 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 ze zm.),

do celów prasowych (dziennikarzom). 

Czytaj więcej...

Udostępnianie akt do celów naukowo-badawczych (np. studentom, doktorantom, przedstawicielom nauki)

Dotyczy osób mających posiadać dostęp do akt spraw sądowych, toczących się (lub zakończonych) w Sądzie Okręgowym w Białymstoku, na podstawie:

  • art. 156 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555 ze zm.),
  • art. 525 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 ze zm.),

do celów naukowo-badawczych (np. studentom, doktorantom, przedstawicielom nauki)

Czytaj więcej...

Udostępnianie akt do celów naukowych i badawczo-rozwojowych oraz dydaktycznych

Dotyczy osób mających posiadać dostęp do akt zakończonych spraw sądowych toczących się w Sądzie Okręgowym w Białymstoku, na podstawie:

  • § 107 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2015 poz. 2316 ze zm.),
  • § 107 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2015 poz. 2316 ze zm.),

do celów naukowych i badawczo-rozwojowych oraz dydaktycznych (t.j. jednostkom organizacyjnym prowadzącym działalność naukową lub badawczo-rozwojową, KSSiP)

Czytaj więcej...