Załatw sprawę przez internet

Cyberbezpieczeństwo

Realizując zadania wynikające z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa przekazujemy Państwu informacje pozwalające na zrozumienie zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni oraz porady jak skuteczne stosować sposoby zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami.

Czytaj więcej...

E-wniosek o udostępnienie akt w czytelni

Zamówienie akt sądowych w czytelni jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości email na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytaj więcej...

E-wniosek o wydanie odpisów/kserokopii z akt sprawy

Złożenie wniosku drogą internetową możliwe jest tylko w sytuacji osobistego odbioru zamówionych kopii/odpisów dokumentów.

Wypełniony wniosek należy przesłać na adres email właściwego wydziału Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Czytaj więcej...

Elektroniczna księga wieczysta

Informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło projekt informatyczny Nowa Księga Wieczysta, w ramach którego istnieje przeglądarka ksiąg wieczystych udostępniona w sieci publicznej Internet pod adresem: ekw.ms.gov.pl. Umożliwia ona bezpośredni wgląd do ksiąg wieczystych w sądach w których wdrożono system informatyczny zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych.

Czytaj więcej...

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 570) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 971 z późn. zm.) istnieje możliwość doręczania dokumentów elektronicznych do Sądu Okręgowego w Białymstoku za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Czytaj więcej...

Elektroniczne postępowanie upominawcze

Z dniem 1 stycznia 2010 r. zaczęły obowiązywać przepisy związane z elektronicznym postępowaniem upominawczym, w skrócie „EPU” (ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 26, poz. 156).

Czytaj więcej...

Elektroniczny dostęp do Krajowego Rejestru Karnego

Informujemy, że od 1 lipca 2014 roku istnieje możliwość złożenia zapytania i uzyskania odpowiedzi z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) przez Internet.

Czytaj więcej...

Krajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Sądowy został utworzony w oparciu o ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2007 roku Nr 168, poz. 1186 ze zm.) i funkcjonuje od dnia 01.01.2001 roku.

Czytaj więcej...

Portal informacyjny

Portal Informacyjny Sądów Powszechnych stanowi system umożliwiający dostęp uprawnionym lub upoważnionym podmiotom do informacji o sprawach toczących się przed sądami powszechnymi za pośrednictwem Internetu.

Czytaj więcej...

Wokanda

Informujemy, że aplikacja e-Wokanda stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 poz. 2316 ze zm.).

Czytaj więcej...