Zamówienia publiczne

Zamawiający:

Sąd Okręgowy w Białymstoku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1
15-950 Białystok, woj. podlaskie
tel. 85 7459 319, fax 85 7424 640
NIP 542-19-65-163, Regon 000321276

Roboty remontowe schodów i balustrad głównej klatki schodowej budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Nr postępowania: ZP-361-2/20

Przedmiot postępowania:

  • Roboty remontowe schodów i balustrad głównej klatki schodowej w budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1.

Termin składania ofert:

  • 2020-06-09 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2020-06-09 godz. 10:15

Czytaj więcej...

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 rok

 

Świadczenie usług w zakresie wykonywania prac porządkowo-czystościowych w obiekcie i na terenie posesji Sądu Okręgowego w Białymstoku

Nr postępowania: ZP-361-1/20

Przedmiot postępowania:

  • Świadczenie usług w zakresie wykonywania prac porządkowo-czystościowych w obiekcie i na terenie posesji Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Termin składania ofert:

  • 2020-02-07 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2020-02-07 godz. 10:15

Czytaj więcej...