Zamówienia publiczne

Zamawiający:

Sąd Okręgowy w Białymstoku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1
15-950 Białystok, woj. podlaskie
tel. 85 7459 319
NIP 542-19-65-163, Regon 000321276

Aktualne postepowania o udzielenie zamówienia publicznego są prowadzone na stronie www.ezamowienia.gov.pl

Dostawa środków czystości dla Sądu Okręgowego w Białymstoku na okres 12 miesięcy.

Nazwa postępowania: Dostawa środków czystości dla Sądu Okręgowego w Białymstoku na okres 12 miesięcy.

Numer sprawy: G.230.34.2024

Termin składania ofert: Oferty należy złożyć do dnia 26 marca 2024 r. godz.12.00

Opis postępowania: Sąd Okręgowy w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków czystości dla Sądu Okręgowego w Białymstoku na okres 12 miesięcy zgodnie ze specyfikacją zawartą w załącznikach do zapytania ofertowego. Postępowanie nie jest prowadzone w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin wykonania: 12 miesięcy od daty podpisania

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2024 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2024 rok:

Załączniki:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych dla Sądu Okręgowego w Białymstoku przez okres 12 miesięcy,

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych dla Sądu Okręgowego w Białymstoku przez okres 12 miesięcy,
nr postępowania: G.262.1.2024

Czytaj więcej...