Konta bankowe

Przy przekazywaniu kwot na rachunki bankowe należy wpisać sygnaturę akt sprawy, której wpłata dotyczy. W przypadku braku sygnatury należy w treści określić dokładnie wydział, w którym toczy się postępowanie lub do którego został złożony pozew/wniosek

Rozliczenia krajowe

Konto dochodów budżetowych (opłaty sądowe, koszty, grzywny)

Sąd Okręgowy w Białymstoku
NBP O/O Białystok

  • 50 1010 1049 0017 2022 3100 0000

Konto sum na zlecenie (zaliczki na biegłych, świadków, tłumaczy, kuratorów)

Sąd Okręgowy w Białymstoku
NBP O/O Białystok

  • 87 1010 1049 0017 2013 9800 0000

Konto sum depozytowych (poręczenia i zabezpieczenia w związku z toczącym się postępowaniem sądowym)

Sąd Okręgowy w Białymstoku
Bank Gospodarstwa Krajowego

Rozliczenia krajowe

  • PLN  43 1130 1017 0021 1001 6990 0004

Rozliczenia transgraniczne

  • USD  16 1130 1017 0021 1001 6990 0005
  • EUR  97 1130 1017 0021 1001 6990 0002
  • CHF  27 1130 1017 0021 1001 6990 0001
  • GBP  70 1130 1017 0021 1001 6990 0003

Konto sum depozytowych (wadia i zabezpieczenia należytego wykonania umów dotyczące prowadzonych przez Sąd Okręgowy przetargów)

Sąd Okręgowy w Białymstoku
Bank Gospodarstwa Krajowego

  • PLN  43 1130 1017 0021 1001 6990 0004

Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej  (nawiązki i świadczenia w związku z toczącym się postępowaniem)

  • PLN 15 1130 1059 0017 3392 6320 0001

Rozliczenia transgraniczne

W przypadku rozliczeń transgranicznych kierowanych na konta w Narodowym Banku Polskim do numerów kont podanych powyżej należy dopisać kod podany według załączonego wzoru:

PL (numer wybranego konta) NBPLPLPW

W przypadku rozliczeń transgranicznych kierowanych na konta w Banku Gospodarstwa Krajowego do numerów kont podanych powyżej należy dopisywać kod podany według załączonego wzoru:

PL (numer wybranego konta)  GOSKPLPW