Majątek jednostki

Sąd Okręgowy w Białymstoku dysponuje:

  1. nieruchomością położną w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej–Curie 1 o powierzchni 7062 m² przekazaną w trwały zarząd, zabudowaną trzykondygnacyjnym budynkiem o łącznej powierzchni użytkowej 10 167,60 m², dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Białymstoku Księga Wieczysta Nr BI1B/00080668/2

  2. nieruchomością lokalową położoną w Białymstoku przy ul. Gen. Józefa Bema 11 o powierzchni 230,27 m² wraz z udziałem w użytkowaniu wieczystym działek o nr 897/1 i 897/2 przekazanych w trwały zarząd, dla których prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Białymstoku Księgi Wieczyste Nr: BI1B/00013000/2 i BI1B/00015875/0

  3. samochodami osobowymi:
    • Opel Combo Enjoy 1.4L (rok produkcji 2016)
    • Chevrolet Cruze (rok produkcji 2013)
    • Opel Astra (rok produkcji 2014)
  4. majątkiem ruchomym niezbędnym do prowadzenia podstawowej działalności.