Godziny urzędowania

Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku

w poniedziałki od 9:00 do 14:00 w pokoju C113

Przewodniczący I Wydziału Cywilnego

we wtorki od 10:00 do 11:00 w pokoju A220

Przewodniczący II Wydziału Cywilnego Odwoławczego

w poniedziałki od 10:00 do 11:00 w pokoju A205

Przewodniczący III Wydziału Karnego

w środy od 11:00 do 12:00 w pokoju B118

Przewodniczący IV Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

w poniedziałki od 10:00 do 11:00 w pokoju B4

Przewodniczący V Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

we wtorki od 12:00 do 13:00 w pokoju B106

Przewodniczący VII Wydziału Gospodarczego

w środy od 10:00 do 11:00 w pokoju A4

Przewodniczący VIII Wydziału Karnego Odwoławczego

w piątki od 9:00 do 10:00 w pokoju B19

Interesanci będą przyjmowani w miarę możliwości także poza ustalonymi wyżej godzinami przyjęć.

Gwarancją przyjęcia będzie wcześniejsze telefoniczne lub mailowe ustalenie wizyty.

Spotkanie z Prezesem można umówić kontaktując się z sekretariatem Prezesa, natomiast z Przewodniczącymi Wydziałów poprzez kontakt z sekretariatami poszczególnych wydziałów.

Dane do kontaktu (telefony i adresy e-mail) podane są w zakładce Struktura Organizacyjna.