Zamówienia publiczne

Zamawiający:

Sąd Okręgowy w Białymstoku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1
15-950 Białystok, woj. podlaskie
tel. 85 7459 319
NIP 542-19-65-163, Regon 000321276

Aktualne postepowania o udzielenie zamówienia publicznego są prowadzone na stronie www.ezamowienia.gov.pl

Modernizacja systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych na czterech salach rozpraw w Sądzie Okręgowym w Białymstoku

Nr postępowania: ZP-361-5/19

Przedmiot postępowania:

  • Modernizacja systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych na czterech salach rozpraw w Sądzie Okręgowymw Białymstoku.

Termin składania ofert:

  • 2019-10-25 godz. 10:00
  • 2019.10.28. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2019-10-25 godz. 10:15
  • 2019.10.28 godz. 10:15

Czytaj więcej...

Świadczenie usług audytu wewnętrznego

Przedmiot postępowania:

Świadczenie usług audytu wewnętrznego przez okres od 01.10.2019 do 31.12.2020 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych i standardów.

Termin składania ofert:

  • 2019-09-06 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • nie dotyczy

Czytaj więcej...

Wykonanie robót remontowych na potrzeby Sądu Okręgowego w Białymstoku

Nr postępowania: ZP-361-4/19

Przedmiot postępowania:

  • Wykonanie robót remontowych na potrzeby Sądu Okręgowego w Białymstoku

Termin składania ofert:

  • 2019-07-25 godz. 13:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2019-07-25 godz. 13:15

Czytaj więcej...