Zamówienia publiczne

Zamawiający:

Sąd Okręgowy w Białymstoku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1
15-950 Białystok, woj. podlaskie
tel. 85 7459 319, fax 85 7424 640
NIP 542-19-65-163, Regon 000321276

Aktualne postepowania o udzielenie zamówienia publicznego są prowadzone na stronie www.ezamowienia.ms.gov.pl

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych

Nr postępowania: ZP-361-3/19

Przedmiot postępowania:

  • Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyunych.

Termin składania ofert:

  • rrrr-mm-dd godz. GG:MM

Termin otwarcia ofert:

  • rrrr-mm-dd godz. GG:MM

Czytaj więcej...

Wykonanie robót remontowych na potrzeby Sądu Okręgowego w Białymstoku

Nr postępowania: ZP-361-2/19

Przedmiot postępowania:

Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe:

1) Część 1 - Odnowienie ścian i sufitów holu I piętra i głównej klatki schodowej od I piętra do parteru w budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1;

2) Część 2 - Remont wybranych pomieszczeń w budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 oraz przy ul. Gen. J. Bema 11 w Białymstoku;

3) Część 3 - Remont schodów w budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowkiej-Curie 1.

Termin składania ofert:

  • 2019-04-25 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2019-04-25 godz. 10:15

Czytaj więcej...

Świadczenie usług w zakresie wykonywania prac porządkowo-czystościowych w obiekcie i na terenie posesji Sądu Okręgowego w Białymstoku

Nr postępowania: ZP-361-1/19

Przedmiot postępowania:

  • Świadczenie usług w zakresie wykonywania prac porządkowo-czystościowych w obiekcie i na terenie posesji Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Termin składania ofert:

  • 2019-02-15 godz. 12:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2019-02-15 godz. 12:15

Czytaj więcej...