Zamówienia publiczne

Zamawiający:

Sąd Okręgowy w Białymstoku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1
15-950 Białystok, woj. podlaskie
tel. 85 7459 319, fax 85 7424 640
NIP 542-19-65-163, Regon 000321276

Obsługa prawna Sądu Okręgowego w Białymstoku

Nr postępowania: ZP-361-6/18

Przedmiot postępowania:

  • Obsługa prawna Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Termin składania ofert:

  • 2018-12-20 godz. 12:00

Czytaj więcej...

Ochrona obiektów Sądu Okręgowego w Białymstoku

Nr postępowania: ZP-361-5/18

Przedmiot postępowania:

  • Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie całodobowej kompleksowej ochrony obiektów (osób i mienia) Sądu Okręgowego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 wraz z przyległym terenem.

Termin składania ofert:

  • 2018-11-30 godz. 12:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2018-11-30 godz. 12:15

Czytaj więcej...

Dostawa, montaż i uruchomienie systemów klimatyzatorów dla pomieszczeń technicznych Sądu Rejonowego w Białymstoku

Nr postępowania: ZP-361-4/18

Przedmiot postępowania:

  • Dostawa, montaż i uruchomienie systemów klimatyzatorów dla pomieszczeń technicznych Sądu Rejonowego w Białymstoku.

Termin składania ofert:

  • 2018-09-25 godz. 12:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2018-09-25 godz. 12:15

Czytaj więcej...