Zamówienia publiczne

Zamawiający:

Sąd Okręgowy w Białymstoku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1
15-950 Białystok, woj. podlaskie
tel. 85 7459 319
NIP 542-19-65-163, Regon 000321276

Aktualne postepowania o udzielenie zamówienia publicznego są prowadzone na stronie www.ezamowienia.gov.pl

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych

Nr postępowania: ZP-361-8/20

Przedmiot postępowania:

  • Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofukcyjnych.

Termin składania ofert:

  • rrrr-mm-dd godz. GG:MM

Termin otwarcia ofert:

  • rrrr-mm-dd godz. GG:MM

Czytaj więcej...

Obsługa prawna Sądu Okręgowego w Białymstoku przez okres 12 miesięcy

Nr postępowania: ZP-361-9/20

Przedmiot postępowania:

  • Obsługa prawna Sądu Okręgowego w Białymstoku przez okres 12 miesięcy.

Termin składania ofert:

  • 2020-12-17 godz. 12:00

Termin otwarcia ofert:

  • nie dotyczy

Czytaj więcej...

Dostawa 10 sztuk drukarek MONO LASER - typ 1

Nr postępowania: ZP-361-6/20

Przedmiot postępowania:

  • Dostawa 10 sztuk drukarek MONO LASER - typ 1

Termin składania ofert:

  • 2020-12-04 godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2020-12-04 godz. 11:15

Czytaj więcej...