Zamówienia publiczne

Zamawiający:

Sąd Okręgowy w Białymstoku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1
15-950 Białystok, woj. podlaskie
tel. 85 7459 319, fax 85 7424 640
NIP 542-19-65-163, Regon 000321276

Aktualne postepowania o udzielenie zamówienia publicznego są prowadzone na stronie www.ezamowienia.ms.gov.pl

Świadczenie usług audytu wewnętrznego

Przedmiot postępowania:

Świadczenie usług audytu wewnętrznego przez okres od 01.10.2019 do 31.12.2020 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych i standardów.

Termin składania ofert:

  • 2019-09-06 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • nie dotyczy

Czytaj więcej...

Wykonanie robót remontowych na potrzeby Sądu Okręgowego w Białymstoku

Nr postępowania: ZP-361-4/19

Przedmiot postępowania:

  • Wykonanie robót remontowych na potrzeby Sądu Okręgowego w Białymstoku

Termin składania ofert:

  • 2019-07-25 godz. 13:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2019-07-25 godz. 13:15

Czytaj więcej...

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych

Nr postępowania: ZP-361-3/19

Przedmiot postępowania:

  • Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyunych.

Termin składania ofert:

  • rrrr-mm-dd godz. GG:MM

Termin otwarcia ofert:

  • rrrr-mm-dd godz. GG:MM

Czytaj więcej...