Zamówienia publiczne

Zamawiający:

Sąd Okręgowy w Białymstoku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1
15-950 Białystok, woj. podlaskie
tel. 85 7459 319, fax 85 7424 640
NIP 542-19-65-163, Regon 000321276

Dostawa, montaż i uruchomienie systemów klimatyzatorów dla pomieszczeń technicznych Sądu Rejonowego w Białymstoku

Nr postępowania: ZP-361-3/18

Przedmiot postępowania:

Dostawa, montaż i uruchomienie systemów klimatyzatorów dla pomieszczeń technicznych Sądu Rejonowego w Białymstoku.

Termin składania ofert:

  • 2018-08-17 godz. 12:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2018-08-17 godz. 12:15

Czytaj więcej...

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych

Nr postępowania: ZP-361-2/18

Przedmiot postępowania:

  • Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów i urzadzeń wielofunkcyjnych

Czytaj więcej...

Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok