Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych

Nr postępowania: ZP-361-8/20

Przedmiot postępowania:

  • Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofukcyjnych.

Termin składania ofert:

  • rrrr-mm-dd godz. GG:MM

Termin otwarcia ofert:

  • rrrr-mm-dd godz. GG:MM

Opis postępowania:

  1. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Sądu Okręgowego w Białymstoku.
  2. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania o cenę (art. 10 oraz art.69 - 73 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych).

Termin wykonania:

  • Zamówienie należy zrealizować w terminie 18 miesięcy od daty podpisania umowy.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawarcie umowy