Dostawa 10 sztuk drukarek MONO LASER - typ 1

Nr postępowania: ZP-361-6/20

Przedmiot postępowania:

  • Dostawa 10 sztuk drukarek MONO LASER - typ 1

Termin składania ofert:

  • 2020-12-04 godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2020-12-04 godz. 11:15

Opis postępowania:

  1. Dostawa 10 sztuk drukarek MONO LASER - typ 1.
  2. Postępowanie o udzielenie  zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 101a ust. 1 pkt 2) lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w celu zawarcia umowy wykonawczej w ramach Umowy ramowej nr WZP-43-55/2020 zawartej w dniu 23 listopada 2020 r.

Termin wykonania:

  • Termin dostawy: do dnia 22 grudnia 2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania