Świadczenie usług w zakresie wykonywania prac porządkowo-czystościowych w obiekcie i na terenie posesji Sądu Okręgowego w Białymstoku

Nr postępowania: ZP-361-10/20

Przedmiot postępowania:

  • Świadczenie usług w zakresie wykonywania prac porządkowo-czystościowych w obiekcie i na terenie posesji Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Termin składania ofert:

  • 2021-01-18 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2021-01-18 godz. 10:15

Opis postępowania:

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wykonywania prac porządkowo-czystościowych w obiekcie i na terenie posesji Sądu Okręgowego w Białymstoku.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do SIWZ

Termin wykonania:

  • Zamówienie będzie realizowane w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.03.2021 r.