Roboty remontowe schodów i balustrad głównej klatki schodowej budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Nr postępowania: ZP-361-2/20

Przedmiot postępowania:

  • Roboty remontowe schodów i balustrad głównej klatki schodowej w budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1.

Termin składania ofert:

  • 2020-06-09 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2020-06-09 godz. 10:15

Opis postępowania:

  1. Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe schodów i balustrad głównej klatki schodowej budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1.
  2. Szczegółowy opis przedmitu zamówienia określa Opis przedmiotu zamówienia wrz z rysunkami, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ oraz Wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ.

Termin wykonania:

  • Przedmiot zamówienia należy zrealizować nie później niż do dnia 10 grudnia 2020 r.