Ochrona obiektów Sądu Okręgowego w Białymstoku

Nr postępowania: ZP-361-7/20

Przedmiot postępowania:

  • Ochrona obiektów Sądu Okręgowego w Białymstoku

Termin składania ofert:

  • 2020-12-04 godz. 12:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2020-12-04 godz. 12:15

Opis postępowania:

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie całodobowej kompleksowej ochrony fizycznej obiektów (osób i mienia) Sądu Okręgowego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 wraz z przyległym terenem.
  2. Szczegółowe warunki dotyczące opisu i wykonania przedmiotu zamówienia zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Ogłoszenia oraz we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do Ogłoszenia.

Termin wykonania:

  • Zamówienie należy realizować przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.01.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Zawarcie umowy