Zamówienia publiczne

Zamawiający:

Sąd Okręgowy w Białymstoku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1
15-950 Białystok, woj. podlaskie
tel. 85 7459 319
NIP 542-19-65-163, Regon 000321276

Aktualne postepowania o udzielenie zamówienia publicznego są prowadzone na stronie www.ezamowienia.gov.pl

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 rok

 

Załączniki:

Pobierz plik (2022_BZP 00037137_04_P.pdf)Plan postępowań 2022_04_P  (rozmiar: 42 KiB)
Pobierz plik (2022_BZP 00037137_03_P.pdf)Plan postępowań 2022_03_P  (rozmiar: 42 KiB)
Pobierz plik (2022_BZP 00037137_02_P.pdf)Plan postępowań 2022_02_P  (rozmiar: 41 KiB)
Pobierz plik (2022_BZP 00037137_01_P.pdf)Plan postępowań 2022_01_P  (rozmiar: 35 KiB)