Zamówienia publiczne

Zamawiający:

Sąd Okręgowy w Białymstoku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1
15-950 Białystok, woj. podlaskie
tel. 85 7459 319, fax 85 7424 640
NIP 542-19-65-163, Regon 000321276

Aktualne postepowania o udzielenie zamówienia publicznego są prowadzone na stronie www.ezamowienia.ms.gov.pl

Dostawa 10 sztuk laptopów typ 1 - standardowy

Nr postępowania: ZP-361-4/20

Przedmiot postępowania:

  • Dostawa 10 sztuk laptopów typ 1 - standardowy.

Termin składania ofert:

  • 2020-11-09 godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2020-11-09 godz. 12:00

Czytaj więcej...

Dostawa 20 sztuk komputerów stacjonarnych typ 1 - standardowy

Nr postępowania: ZP-361-3/20

Przedmiot postępowania:

  • Dostawa 20 sztuk komputerów stacjonarnych typ 1 - standardowy.

Termin składania ofert:

  • 2020-11-06 godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2020-11-06 godz. 12:00

Czytaj więcej...

Roboty remontowe schodów i balustrad głównej klatki schodowej budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Nr postępowania: ZP-361-2/20

Przedmiot postępowania:

  • Roboty remontowe schodów i balustrad głównej klatki schodowej w budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1.

Termin składania ofert:

  • 2020-06-09 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2020-06-09 godz. 10:15

Czytaj więcej...