Zamówienia publiczne

Zamawiający:

Sąd Okręgowy w Białymstoku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1
15-950 Białystok, woj. podlaskie
tel. 85 7459 319
NIP 542-19-65-163, Regon 000321276

Aktualne postepowania o udzielenie zamówienia publicznego są prowadzone na stronie www.ezamowienia.gov.pl

Dostawa oprogramowania MS Office

Nr postępowania: ZP-361-10/21

Przedmiot postępowania:

  • Dostawa oprogramowania MS Office Std na rzecz Sądu Okręgowego w Białymstoku - postepowanie wykonawcze do umowy ramowej nr WZP-43-2/2020

Termin składania ofert:

  • 2021-12-21 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2021-12-21 godz. 10:15

Czytaj więcej...

Dostawa oprogramowania Microsoft

Nr postępowania: ZP-361-9/21

Przedmiot postępowania:

  • Dostawa oprogramowania Microsoft  na rzecz Sądu Okręgowego w Białymstoku - postepowanie wykonawcze do umowy ramowej nr WZP-43-2/2020

Termin składania ofert:

  • 2021-12-14 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2021-12-14 godz. 10:15

Czytaj więcej...

Dostawa systemu nagrywania na salę rozpraw nr V

Nr postępowania: ZP-361-5/21

Przedmiot postępowania:

  •  Dostawa wraz z instalacją i wdrożeniem systemu nagrywania na salę rozpraw nr V w Sądzie Okręgowym w Białymstoku

Termin składania ofert:

  • 2021-10-26 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2021-10-26 godz. 10:15

Czytaj więcej...