Dostawa 20 sztuk komputerów stacjonarnych typ 1 - standardowy

Nr postępowania: ZP-361-3/20

Przedmiot postępowania:

  • Dostawa 20 sztuk komputerów stacjonarnych typ 1 - standardowy.

Termin składania ofert:

  • 2020-11-06 godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2020-11-06 godz. 12:00

Opis postępowania:

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 20 sztuk komputerów stacjonarnych typ 1 - standardowy.
  2. Postępowanie wykonawcze prowadzone jest na podstawie art. 101a ust. 1 pkt 2) lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w celu zawarcia umowy wykonawczej w ramach Umowy ramowej nr WZP-43-18/2020 zawartej w dniu 22.09.2020 r.

Termin wykonania:

  • Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do dnia 18.12.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania