Zamówienia publiczne

Zamawiający:

Sąd Okręgowy w Białymstoku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1
15-950 Białystok, woj. podlaskie
tel. 85 7459 319, fax 85 7424 640
NIP 542-19-65-163, Regon 000321276

Dostawa energii elektrycznej do obiektu Sądu Okręgowego w Białymstoku, segment C przy ul. Legionowej 20

Nr postępowania: ZP-361-4/17

Przedmiot postępowania:

  • Dostawa energii elektrycznej do obiektu Sądu Okręgowego w Białymstoku, segment C przy       ul. Legionowej 20.

Termin składania ofert:

  • rrrr-mm-dd godz. GG:MM

Termin otwarcia ofert:

  • rrrr-mm-dd godz. GG:MM

Czytaj więcej...

Dystrybucja energii elektrycznej do budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku, segment C przy ul. Legionowej 20

Nr postępowania: ZP-361-2/17

Przedmiot postępowania:

  • Dystrybucja energii elektrycznej do budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku, segment C przy ul. Legionowej 20.

Czytaj więcej...

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień