Świadczenie usług w zakresie wykonywania prac porządkowo-czystościowych w obiekcie i na terenie posesji Sądu Okręgowego w Białymstoku

Nr postępowania: ZP-361-1/20

Przedmiot postępowania:

  • Świadczenie usług w zakresie wykonywania prac porządkowo-czystościowych w obiekcie i na terenie posesji Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Termin składania ofert:

  • 2020-02-07 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2020-02-07 godz. 10:15

Opis postępowania:

  1. Świadczenie usług w zakresie wykonywania prac porządkowo-czystościowych w obiekcie i na terenie posesji Sądu Okręgowego w Białymstoku.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia okreslony został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin wykonania:

  • Zamówienie będzie realizowane w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.03.2020 r.