Dostawa 4 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych A4 MONO

Nr postępowania: ZP-361-5/20

Przedmiot postępowania:

  • Dostawa 4 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych A4 MONO.

Termin składania ofert:

  • 2020-11-24 godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2020-11-24 godz. 11:05

Opis postępowania:

  1. Dostawa 4 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych A4 MONO.
  2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 101a ust. 1 pkt 2) lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w celu zawarcia umowy wykonawczej w ramach Umowy ramowej nr WZP-43-44/2020 zawartej w dniu 6 listopada 2020 r.

Termin wykonania:

  • Zamówienie należy zrealizować do dnia 23 grudnia 2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania