Dostawa 10 sztuk laptopów typ 1 - standardowy

Nr postępowania: ZP-361-4/20

Przedmiot postępowania:

  • Dostawa 10 sztuk laptopów typ 1 - standardowy.

Termin składania ofert:

  • 2020-11-09 godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2020-11-09 godz. 12:00

Opis postępowania:

  1. Dostawa 10 sztuk laptopów typ 1 - standardowy.
  2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 101a ust. 1 pkt 2) lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w celu zawarcia umowy wykonawczej w ramach Umowy ramowej nr WZP-43-35/2020 zawartej w dniu 6 października 2020 r.

Termin wykonania:

  • Zamówienie należy zrealizować do dnia 23.12.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania