Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego mieści się w budynku Sądu Okręgowego przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 w Białymstoku

tel. 85 7459 207
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejsce i godziny przyjmowania interesantów:
okienko na parterze w godzinach urzędowania punktu.

Każdemu przysługuje prawo do uzyskania informacji, czy jego dane osobowe zgromadzone są w Rejestrze. Osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorach danych zgromadzonych w Rejestrze, na jej wniosek, udostępnia się informację o treści wszystkich zapisów dotyczących tej osoby.

Informacji o osobie na podstawie zgromadzonych w Rejestrze danych osobowych udziela się na zapytanie podmiotów wymienionych w ustawie lub na wniosek danej osoby.

Aby uzyskać informację z Krajowego Rejestru Karnego o osobie lub podmiocie zbiorowym, należy posłużyć się odpowiednim formularzem zamieszczonym na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości znajdującym się pod adresem: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/krajowy-rejestr-karny

Wniosek należy wypełnić czytelnie, najlepiej pismem drukowanym.

Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę w wysokości:

  • 30 zł - za informację o osobie lub o podmiocie zbiorowym z Rejestru
  • 20 zł - za informację o osobie lub o podmiocie zbiorowym z Rejestru w przypadku złożenia wniosku lub zapytania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Opłatę uiszcza się w jeden z następujących sposobów:

  • w formie znaków opłaty sądowej
  • gotówką w kasie Sądu
  • na rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości:

Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
NBP O/O Warszawa

PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy Warszawa
Plac Powstańców Warszawy 4
00-950 Warszawa
(SWIFT (kod BIC) NBPLPLPW dla przelewów zagranicznych) 

W tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu zbiorowego, których dotyczyć ma informacja z Krajowego Rejestru Karnego oraz datę oznaczoną we wniosku lub zapytaniu jako data wystawienia.

Wypełniony i opłacony formularz zapytania wraz z dowodem uiszczenia opłaty można złożyć osobiście w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego, bądź przesłać pocztą na adres:
Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego
przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 1
15-950 Białystok

Składając wniosek osobiście, należy okazać dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

Informacje na temat uzyskania zaświadczenia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego uzyskać można na stronie https://ems.ms.gov.pl, https://ekrk.ms.gov.pl