Dostawa systemu kolejkowego

Nr postępowania: I.204.6.2023

Przedmiot postępowania:

  • Przedmiotem postepowania jest dostawa, montaż i  uruchomienie kompletnego systemu kolejkowego wspomagającego obsługę petentów w czytelni akt Sądu Rejonowego w Białymstoku

Termin składania ofert:

  • oferty nalezy złożyć do dnia 09 listopada 2023 r. 10 listopada 2023 r.

Opis postępowania:

  • Sąd Okręgowy w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty na dostarczenie, montaż i uruchomienie kompletnego systemu kolejkowego wspomagającego obsługę petentów w czytelni akt Sądu Rejonowego w Białymstoku, w budynku przy ul. Mickiewicza 103.
  • Szczegółowy opis zamówienia zawarty został w załącznikach.
  • Postępowanie nie jest prowadzone w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin wykonania:

  • zamówienie należy wykonawć w terminie do dnia 21 grudnia 2023 r.