Zamówienia publiczne

Zamawiający:

Sąd Okręgowy w Białymstoku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1
15-950 Białystok, woj. podlaskie
tel. 85 7459 319
NIP 542-19-65-163, Regon 000321276

Aktualne postepowania o udzielenie zamówienia publicznego są prowadzone na stronie www.ezamowienia.gov.pl

Wpłatomat

Przedmiot postępowania:

  • Świadczenie usług płatniczych, polegających na przyjmowaniu opłat wnoszonych gotówką, kartami  płatniczymi lub innymi instrumentami płatniczymi, na rachunki bankowe Sądu Okręgowego w Białymstoku

Termin składania ofert:

  • 2023-10-25 godz. 15:00
  • Termin składania ofert przesunięto na godz. 15:00 w dniu 2023--10-26

Czytaj więcej...

System nagrywania rozpraw na Sali Rozpraw nr IV w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Nr postępowania: ZP.361.4.2023

Przedmiot postępowania:

Dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych na Sali Rozpraw nr IV Sądu Rejonowego w Białymstoku
 

Strona internetowa prowadzonego postepowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-db3cf7fb-629c-11ee-9aa3-96d3b4440790

Systemy KD oraz RCP w budynkach Sądów: Rejonowego w Białymstoku, Rejonowego w Sokółce, Okręgowego w Białymstoku

Nr postępowania: ZP.361.2.2023

Przedmiot postępowania:

  • Wymiana oraz rozbudowa systemów kontroli dostępu wraz z implementacją systemów rejestracji czasu pracy w budynkach Sądów: Rejonowego w Białymstoku, Rejonowego w Sokółce, Okręgowego w Białymstoku

Strona internetowa prowadzonego postepowania: