Zamówienia publiczne

Zamawiający:

Sąd Okręgowy w Białymstoku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1
15-950 Białystok, woj. podlaskie
tel. 85 7459 319, fax 85 7424 640
NIP 542-19-65-163, Regon 000321276

Aktualne postepowania o udzielenie zamówienia publicznego są prowadzone na stronie www.ezamowienia.ms.gov.pl

Dostawa systemu nagrywania na salę rozpraw nr V

Nr postępowania: ZP-361-5/21

Przedmiot postępowania:

  •  Dostawa wraz z instalacją i wdrożeniem systemu nagrywania na salę rozpraw nr V w Sądzie Okręgowym w Białymstoku

Termin składania ofert:

  • 2021-10-26 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2021-10-26 godz. 10:15

Czytaj więcej...

Dostawa 20 szt. monitorów

Nr postępowania: ZP-361-4/21

Przedmiot postępowania:

  • Dostawa 20 szt. monitorów na rzecz Sądu Okręgowego w Białymstoku

Termin składania ofert:

  • 2021-04-27 godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2021-04-27 godz. 11:15

Czytaj więcej...

Dostawa 4 szt. telefonów komórkowych

Nr postępowania: ZP-361-1/21

Przedmiot postępowania:

  • Dostawa 4 szt. telefonów komórkowych na rzecz Sądu Okręgowego w Białymstoku

Termin składania ofert:

  • 2021-04-15 godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2021-04-15 godz. 11:10

Czytaj więcej...