Wpłatomat

Przedmiot postępowania:

  • Świadczenie usług płatniczych, polegających na przyjmowaniu opłat wnoszonych gotówką, kartami  płatniczymi lub innymi instrumentami płatniczymi, na rachunki bankowe Sądu Okręgowego w Białymstoku

Termin składania ofert:

  • 2023-10-25 godz. 15:00
  • Termin składania ofert przesunięto na godz. 15:00 w dniu 2023--10-26

Opis postępowania:

Sąd Okręgowy w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług płatniczych, polegających na przyjmowaniu opłat wnoszonych gotówką, kartami  płatniczymi lub innymi instrumentami płatniczymi, na rachunki bankowe Sądu Okręgowego w Białymstoku za pomocą samoobsługowego terminala płatniczego.
Zakres, szczegółowe warunki i termin świadczenia usług określone zostały w załącznikach.
 

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin wykonania:

  • Od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2025 r.