Świadczenie usług płatniczych, polegających na przyjmowaniu opłat wnoszonych gotówką, kartami płatniczymi lub innymi instrumentami płatniczymi, na rachunki bankowe Sądu Okręgowego w Białymstoku

Sąd Okręgowy w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług płatniczych, polegających na przyjmowaniu opłat wnoszonych gotówką, kartami płatniczymi lub innymi instrumentami płatniczymi, na rachunki bankowe Sądu Okręgowego w Białymstoku za pomocą samoobsługowego terminala płatniczego.

Postępowanie nie jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych i może zostać zakończenia przez Zamawiającego na każdym etapie bez
wybrania oferty.