System nagrywania rozpraw na Sali Rozpraw nr IV w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Nr postępowania: ZP.361.4.2023

Przedmiot postępowania:

Dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych na Sali Rozpraw nr IV Sądu Rejonowego w Białymstoku
 

Strona internetowa prowadzonego postepowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-db3cf7fb-629c-11ee-9aa3-96d3b4440790