Zamówienia publiczne

Zamawiający:

Sąd Okręgowy w Białymstoku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1
15-950 Białystok, woj. podlaskie
tel. 85 7459 319
NIP 542-19-65-163, Regon 000321276

Aktualne postepowania o udzielenie zamówienia publicznego są prowadzone na stronie www.ezamowienia.gov.pl

Świadczenie usług płatniczych, polegających na przyjmowaniu opłat wnoszonych gotówką, kartami płatniczymi lub innymi instrumentami płatniczymi, na rachunki bankowe Sądu Okręgowego w Białymstoku

Sąd Okręgowy w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług płatniczych, polegających na przyjmowaniu opłat wnoszonych gotówką, kartami płatniczymi lub innymi instrumentami płatniczymi, na rachunki bankowe Sądu Okręgowego w Białymstoku za pomocą samoobsługowego terminala płatniczego.

Czytaj więcej...

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2023 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2023 rok: