Systemy KD oraz RCP w budynkach Sądów: Rejonowego w Białymstoku, Rejonowego w Sokółce, Okręgowego w Białymstoku

Nr postępowania: ZP.361.2.2023

Przedmiot postępowania:

  • Wymiana oraz rozbudowa systemów kontroli dostępu wraz z implementacją systemów rejestracji czasu pracy w budynkach Sądów: Rejonowego w Białymstoku, Rejonowego w Sokółce, Okręgowego w Białymstoku

Strona internetowa prowadzonego postepowania: