Zamówienia publiczne

Zamawiający:

Sąd Okręgowy w Białymstoku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1
15-950 Białystok, woj. podlaskie
tel. 85 7459 319
NIP 542-19-65-163, Regon 000321276

Aktualne postepowania o udzielenie zamówienia publicznego są prowadzone na stronie www.ezamowienia.gov.pl

Dostawa paneli oświetleniowych LED

Dostawa paneli oświetleniowych LED
nr postępowania: G.212.53.2023

Czytaj więcej...

Dostawa systemu kolejkowego

Nr postępowania: I.204.6.2023

Przedmiot postępowania:

  • Przedmiotem postepowania jest dostawa, montaż i  uruchomienie kompletnego systemu kolejkowego wspomagającego obsługę petentów w czytelni akt Sądu Rejonowego w Białymstoku

Termin składania ofert:

  • oferty nalezy złożyć do dnia 09 listopada 2023 r. 10 listopada 2023 r.

Czytaj więcej...

System nagrywania do przyjaznego pokoju przesłuchań

Nr postępowania: ZP.361.5.2023

Przedmiot postępowania:

  • Dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji dźwięku i obrazu w przyjaznym pokoju przesłuchań

Czytaj więcej...