Remont sanitariatów w budynku A w części urzędniczo-sędziowskiej ZP-361-3/22

https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=27220343