Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2023 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2023 rok: