Dostawa 20 szt. monitorów

Nr postępowania: ZP-361-4/21

Przedmiot postępowania:

  • Dostawa 20 szt. monitorów na rzecz Sądu Okręgowego w Białymstoku

Termin składania ofert:

  • 2021-04-27 godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2021-04-27 godz. 11:15

Opis postępowania:

  1. Dostawa 20 szt. monitorów na rzecz Sądu Okręgowego w Białymstoku

  2. Postępowanie o udzielenie  zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 101a ust. 1 pkt 2) lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w celu zawarcia umowy wykonawczej w ramach Umowy ramowej nr WZP-43-21/2020 z dnia 22.09.2020 r.

Termin wykonania:

  • Termin dostawy: cztery tygodnie od dnia podpisania umowy

Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania