Dostawa 4 szt. telefonów komórkowych

Nr postępowania: ZP-361-1/21

Przedmiot postępowania:

  • Dostawa 4 szt. telefonów komórkowych na rzecz Sądu Okręgowego w Białymstoku

Termin składania ofert:

  • 2021-04-15 godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2021-04-15 godz. 11:10

Opis postępowania:

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 szt. aparatów telefonicznych typ  3 (wielofunkcyjny, standardowy.
  2. Postępowanie o udzielenie  zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 101a ust. 1 pkt 2) lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w celu zawarcia umowy wykonawczej w ramach Umowy ramowej nr WZP-43-61/2020 z dnia 01 grudnia 2020 r.

Termin wykonania:

  • 4 tygodnie od dnia podpisania umowy.

Informacja z otwarcia ofert:

Wynik postępowania