Dostawa systemu nagrywania na salę rozpraw nr V

Nr postępowania: ZP-361-5/21

Przedmiot postępowania:

  •  Dostawa wraz z instalacją i wdrożeniem systemu nagrywania na salę rozpraw nr V w Sądzie Okręgowym w Białymstoku

Termin składania ofert:

  • 2021-10-26 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2021-10-26 godz. 10:15

 

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu e-Usług SMARTPZP pod adresem https://ezamowienia.ms.gov.pl/

Link do strony postepowania: https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=20830999