Dostawa oprogramowania Microsoft

Nr postępowania: ZP-361-9/21

Przedmiot postępowania:

  • Dostawa oprogramowania Microsoft  na rzecz Sądu Okręgowego w Białymstoku - postepowanie wykonawcze do umowy ramowej nr WZP-43-2/2020

Termin składania ofert:

  • 2021-12-14 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2021-12-14 godz. 10:15

Opis postępowania:

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania Microsoft  na rzecz Sądu Okręgowego w Białymstoku 
  2. Postępowanie o udzielenie  zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 101a ust. 1 pkt 2) lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w celu zawarcia umowy wykonawczej w ramach Umowy ramowej nr WZP-43-2/2020 z dnia 27.02.2020 r.

Termin wykonania:

  • Pięć dni roboczych od dnia podpisania umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty