Świadczenie usług w zakresie wykonywania prac porządkowo-czystościowych w obiekcie i na terenie posesji Sądu Okręgowego w Białymstoku ZP-361-1/22

https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=25107642