Obsługa prawna Sądu Okręgowego w Białymstoku przez okres 12 miesięcy

Nr postępowania: ZP-361-6/19

Przedmiot postępowania:

  • Obsługa prawna Sądu Okręgowego w Białymstoku przez okres 12 miesięcy

Termin składania ofert:

  • 2019-12-16 godz. 09:00

Termin otwarcia ofert:

  • nie dotyczy

Opis postępowania:

  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa prawna Sądu Okręgowego w Białymstoku.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego oraz we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Termin wykonania:

  • Zamówienie należy realizować przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, jednak nie wczesniej niż od 2 stycznia 2020 r.

Zapytanie ofertowe

Wynik postępowania