Modernizacja systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych na czterech salach rozpraw w Sądzie Okręgowym w Białymstoku

Nr postępowania: ZP-361-5/19

Przedmiot postępowania:

  • Modernizacja systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych na czterech salach rozpraw w Sądzie Okręgowymw Białymstoku.

Termin składania ofert:

  • 2019-10-25 godz. 10:00
  • 2019.10.28. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2019-10-25 godz. 10:15
  • 2019.10.28 godz. 10:15

Opis postępowania:

  1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja wdrożonego w 2011 roku systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych do aktualnej wersji systemu na czterech (4) salach rozpraw w Sądzie Okręgowym w Białymstoku.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ oraz Wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 10.

Termin wykonania:

  • Przedmiot zamówienia należy zrealizować nie później niż w ternminie do dnia 20.12.2019 r.