Świadczenie usług audytu wewnętrznego

Przedmiot postępowania:

Świadczenie usług audytu wewnętrznego przez okres od 01.10.2019 do 31.12.2020 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych i standardów.

Termin składania ofert:

  • 2019-09-06 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

  • nie dotyczy

Opis postępowania:

Postępowanie nie jest prowadzone w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin wykonania:

Zamówienie należy realizować w terminie od dnia 01.10.2019 r. do dnia 31.12.2020 r.

Załączniki:

Pobierz plik (Zapytanie ofertowe.pdf)Zapytanie ofertowe  (rozmiar: 8020 KiB)
Pobierz plik (Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf)Wynik postępowania  (rozmiar: 427 KiB)