Wykonanie robót remontowych na potrzeby Sądu Okręgowego w Białymstoku

Nr postępowania: ZP-361-4/19

Przedmiot postępowania:

  • Wykonanie robót remontowych na potrzeby Sądu Okręgowego w Białymstoku

Termin składania ofert:

  • 2019-07-25 godz. 13:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2019-07-25 godz. 13:15

Opis postępowania:

  1. Część 1 - Remont wybranych pomieszczeń w budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1
  2. Część 2 - Remont pomieszczenia w siedzibie OZSS przy ul. Gen. J. Bema 11 w Białymstoku.
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Opis przedmiotu wraz z rysunkami, stanowiący odpowiednio Załącznik nr 1a do SIWZ i Załącznik nr 1b do SIWZ oraz Wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ.

Termin wykonania:

Przedmiot umowy należy zrealizować nie później niż:

Część 1 - w terminie max 70 dni

Część 2 - w terminie max 19 dni

od daty podpisania umowy.