VII Wydział Gospodarczy

Przewodnicząca Wydziału - SSO Patrycja Narewska 

Przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach 10-11

Zastępca Przewodniczącej Wydziału - - funkcja nieobsadzona

Kierownik Sekretariatu – Dorota Kasperuk

Informacji odnośnie spraw prowadzonych przez Wydział udziela Biuro Obsługi Interesanta – tel. 85 742 23 46

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 85 74 59 281 – umawianie wizyt interesantów u Przewodniczącego Wydziału

Do zadań VII Wydziału Gospodarczego należy rozpatrywanie spraw gospodarczych ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami, w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, a w szczególności:

w I instancji rozpoznawanie spraw:

 1. prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przekracza 75.000 złotych;
 2. podlegających rozpoznaniu w procesie, wszczętych na skutek pozwu, w tym podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym i upominawczym;
 3. uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia uchwał organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną;
 4. ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych;
 5. przeciwko przedsiębiorcom o zaniechanie naruszania środowiska i przywrócenie do stanu poprzedniego lub naprawienie szkody z tym związanej oraz zakazanie lub ograniczenie działalności zagrażającej środowisku;
 6. podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nieprocesowym;
 7. innych spraw, a w szczególności:
  1. odtworzenie akt,
  2. w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym,
  3. nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym, którymi są prawomocne orzeczenia sądu gospodarczego lub orzeczenia podlegające natychmiastowemu wykonaniu albo ugoda zawarta przed tym sądem,

- z obszaru właściwości Sądów Okręgowych w Białymstoku, Łomży, Ostrołęce i Suwałkach.

w II instancji rozpoznawanie:

 1. spraw z zakresu prawa gospodarczego przedstawianych z apelacjami i zażaleniami od orzeczeń:
  1. Sądu Rejonowego VIII Wydziału Gospodarczego w Białymstoku,
  2. Sądu Rejonowego X Wydziału Gospodarczego Rejestru Zastawów w Białymstoku,
  3. Sądu Rejonowego XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w Białymstoku,
  4. Sądu Rejonowego V Wydziału Gospodarczego w Suwałkach,
  5. Sądu Rejonowego V Wydziału Gospodarczego w Łomży,
  6. Sądu Rejonowego V Wydziału Gospodarczego w Ostrołęce;
 2. rozpoznawanie skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w sprawach toczących się przed sądami rejonowymi z obszaru właściwości Sądu Okręgowego VII Wydziału Gospodarczego w Białymstoku.
 3. prowadzenie postępowania kasacyjnego, skargowego, zażaleniowego oraz przekazywanie do rozpoznania Sądowi Najwyższemu akt wraz ze skargami kasacyjnymi, skargami o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnych orzeczeń, zażaleniami lub załatwienia sprawy w inny sposób.