Wiceprezesi

Telefon: 85 7459 217, Fax: 85 7424 640
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SSO Mirosław Kazimierz Konieczka - Wiceprezes Sądu Okręgowego

 1. Zastępuje prezesa w czasie jego nieobecności i nieobecności wiceprezesa Doroty Sosny.
 2. Sprawuje nadzór nad wszystkimi wydziałami cywilnymi sądów rejonowych z obszaru okręgu oraz I Wydziałem Cywilnym, II Wydziałem Cywilnym Odwoławczym, V Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz VII Wydziałem Gospodarczym i VIII Wydziałem Karnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Białymstoku.
 3. Sporządza analizy, sprawozdania, informacje, itp. z działalności sądów w sprawach cywilnych.
 4. Odpowiada za rozpoznanie skarg i wniosków w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych, pracy i ubezpieczeń społecznych.
 5. Wykonuje, na mocy § 30 ust. 3 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych czynności zlecone przez prezesa.

SSR del. do SO Dorota Sosna - Wiceprezes Sądu Okręgowego

 1. Zastępuje prezesa w czasie jego nieobecności.
 2. Sprawuje nadzór nad wydziałami karnymi sądów rejonowych z obszaru okręgu, III Wydziałem Karnym, IV Wydziałem Penitencjarnym i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych Sądu Okręgowego w Białymstoku, a także nad kuratorami sądowymi.
 3. Sporządza analizy, sprawozdania, informacje, itp. z działalności sądów w sprawach karnych.
 4. Sprawuje nadzór nad obrotem zagranicznym w sprawach karnych.
 5. Analizuje orzecznictwo w sprawach karnych pod względem poziomu jego jednolitości  oraz informuje Prezesa Sądu Okręgowego o wynikach analizy.
 6. Rozpoznaje skargi i wnioski w sprawach karnych.
 7. Wykonuje, na mocy § 30 ust. 3 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych inne czynności zlecone przez prezesa, w tym:

- nadzoruje przekazywanie akt sądowych, pism oraz innych dokumentów do innych sądów w przypadku zmiany obszaru właściwości;
- prowadzi wymianę informacji z kierownikami jednostek organizacyjnych prokuratury odpowiadających szczeblem prezesom sądów;
- przedstawia na żądanie uprawnionych podmiotów informacje o stanie spraw karnych;
- ustala zasady korzystania z list ławników przez poszczególne wydziały sądu, zapewniające ich równomierny udział w czynnościach, a także prowadzi ewidencję udziału ławników w rozprawach;
- współpracuje z Radą Ławniczą;
- wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2021.372 t.j. ze zm.);
- w przypadkach budzących wątpliwości wyznacza wydział właściwy do rozpoznania sprawy w sprawach karnych;
- podejmuje czynności w sprawach bieżących, związane ze sprawnym funkcjonowanie sądu w zakresie swoich kompetencji.