Wiceprezesi

Telefon: 85 7459 217
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Wiceprezes Sądu Okręgowego

1. Zastępuje prezesa w czasie jego nieobecności.

2. Sprawuje nadzór nad wydziałami karnymi sądów rejonowych z obszaru okręgu, III Wydziałem Karnym, IV Wydziałem Penitencjarnym i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych i VIII Wydziałem Karnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Białymstoku, a także nad kuratorami sądowymi.

3. Sporządza analizy, sprawozdania, informacje, itp. z działalności sądów w sprawach karnych.

4. Sprawuje nadzór nad obrotem zagranicznym w sprawach karnych i cywilnych.

5. Analizuje orzecznictwo w sprawach karnych pod względem poziomu jego jednolitości  oraz informuje Prezesa Sądu Okręgowego o wynikach analizy.

6. Rozpoznaje skargi i wnioski w sprawach karnych.

7. Wykonuje, na mocy § 30 ust. 3 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych inne czynności zlecone przez prezesa, w tym:

- nadzoruje organizację przekazywania akt sądowych, pism oraz innych dokumentów
do innych sądów w przypadku zmiany obszaru właściwości;

- prowadzi wymianę informacji z kierownikami jednostek organizacyjnych prokuratury odpowiadających szczeblem prezesom sądów, w szczególności w zakresie wykorzystywanych środków techniczno-organizacyjnych, służących zapewnieniu udziału prokuratora wskazanego jako referent sądowy sprawy w posiedzeniu lub rozprawie;

- przedstawia na żądanie uprawnionych podmiotów informacje o stanie spraw karnych;

- ustala zasady korzystania z list ławników przez poszczególne wydziały sądu, zapewniające ich równomierny udział w czynnościach, a także prowadzi ewidencję udziału ławników w rozprawach;

- współpracuje z Radą Ławniczą;

- wykonuje zadania wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

- podejmuje czynności w sprawach bieżących, związane ze sprawnym funkcjonowaniem sądu w zakresie swoich kompetencji.

8. Kieruje pracą Zespołu ds. kontroli zarządczej w Sądzie Okręgowym w Białymstoku.