IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

Wykonujący czynności Przewodniczącego Wydziału – SSO Wojciech Januszkiewicz

Przyjmuje interesantów w poniedziałki od 10:00 do 11:00 w pokoju B4

Zastępca Przewodniczącego Wydziału - funkcja nieobsadzona

Kierownik Sekretariatu – Dorota Wowak

Informacji odnośnie spraw prowadzonych przez Wydział udziela Biuro Obsługi Interesanta – tel. 85 742 23 46

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 85 74 59 259 – umawianie wizyt interesantów u Przewodniczącego Wydziału

IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych wykonuje zadania z zakresu prawa karnego dotyczące spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym, a w szczególności:
 1. rozpoznaje sprawy z zakresu orzecznictwa sądu penitencjarnego dotyczące, między innymi:
  1. udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności (art. 153 kkw);
  2. odwołania przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności (art. 156 kkw);
  3. udzielenia warunkowego zwolnienia (art. 161 kkw);
  4. odwołania warunkowego zwolnienia (art. 160 kkw);
  5. udzielenia zezwolenia na odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego;
  6. uchylenia zezwolenia na odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego;
  7. obciążenia skazanego kosztami leczenia na podstawie art. 119 kkw;
  8. zmiany określonego w wyroku rodzaju i typu zakładu karnego (art. 74 kkw);
  9. wniosków o stosowanie leczenia skazanych uzależnionych od alkoholu albo środków odurzających lub substancji psychotropowych art. 117 kkw;
  10. innych orzeczeń dotyczących przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności lub warunkowego zwolnienia;
 2. rozpoznaje zażalenia na postanowienia sądów rejonowych w postępowaniu karnym wykonawczym;
 3. sprawuje nadzór nad legalnością i prawidłowością wykonywania kary pozbawienia wolności, kary aresztu, tymczasowego aresztowania, zatrzymania oraz środka zabezpieczającego związanego z umieszczeniem w zakładzie zamkniętym, a także kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności;
 4. sprawuje nadzór nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach karnych z wyłączeniem nieletnich, a w szczególności nad wykonywaniem kar pozbawienia wolności i ograniczenia wolności, grzywny, środków karnych i zabezpieczających;
 5. wizytuje zakłady karne, areszty śledcze oraz inne miejsca, w których przebywają osoby pozbawione wolności.

- z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Białymstoku, Bielsku Podlaskim i Sokółce oraz: Zakładu Karnego w Białymstoku, Aresztu Śledczego w Białymstoku i Aresztu Śledczego w Hajnówce.